25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
35 bài thơ
Tạo ngày 18/01/2015 11:06 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thuý Quỳnh sinh năm 1968 tại Nam Định. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm Việt Bắc. Làm báo, làm thơ, viết văn ở Thái Nguyên. Hội viên hội Nhà văn Việt Nam từ 2005. Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Thái Nguyên. Tổng biên tập báo Văn nghệ Thái Nguyên.

Tác phẩm:
- Giá mà em từ chối (NXB Văn hoá dân tộc, 2002)
- Mưa mùa đông (NXB Hội Nhà văn, 2004)
- Những tích tắc quanh tôi (NXB Hội Nhà văn, 2011)
- Hai phía phù sinh (NXB Hội Nhà văn, 2018)

 

Những tích tắc quanh tôi (2011)