Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 08/04/2020 05:45 bởi hongha83
Nguyễn Thị Lâm quê Dẫn Tự, Tân Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, là nhà nghiên cứu Hán Nôm, công tác tại Viện nghiên cứu Hán Nôm từ năm 1978. Là tác giả của nhiều bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu.

Tác phẩm
-Hải Dương phong vật chí (Trần Công Hiến - Trần Huy Phác, NXB Lao động, 2009)

 

Thơ dịch tác giả khác