Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (312 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/04/2020 19:23 bởi Vanachi
Nguyễn Hoãn 阮睆 quê xã Nhân Lý (nay là thôn Nhân Lý), huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, không rõ năm sinh và mất. Ông đỗ tiến sĩ khoa Quý Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 24 (1493) đời Lê Thánh Tông. Có dự hội Tao đàn nhị thập bát tú.