Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 22:43

村居

村居少塵事,
而我不惶安。
徬竹移吟石,
牽羅護藥欗。
酒狂消日易,
鄉夢到家難。
賴有林棲伴,
相過賦考盤。

 

Thôn cư

Thôn cư thiểu trần sự,
Nhi ngã bất hoàng an.
Bạng trúc di ngâm thạch,
Khiên la hộ dược lan,
Tửu cuồng tiêu nhật dị,
Hương mộng đáo gia nan.
Lại hữu lâm thê bạn
Tương qua phú "Khảo bàn".


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ở quê, lo nghĩ gì đâu
Sao ta cứ mãi âu sầu chẳng an
Đá dời bên trúc thay bàn
Kéo dây bìm lại che giàn thuốc nam.
Say quên ngày tháng dễ làm,
Mộng về quê cũ đành cam thẹn lòng.
May nhờ có bạn núi rừng,
"Khảo bàn" đọc lại xem chừng cũng khuây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở quê, lo ít sự đời,
Sao ta cứ mãi sợ ngồi chẳng an.
Dời bên trúc đá thơ ngâm,
Thuốc nam kéo lưới trên giàn chở che.
Say quên ngày tháng dễ nghe,
Thẹn lòng giấc mộng hương quê khó thành.
May nhờ có bạn núi xanh,
"Khảo bàn" đọc lại xem chừng cảnh nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời