22/05/2024 20:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn cư
村居

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 22:43

 

Nguyên tác

村居少塵事,
而我不惶安。
徬竹移吟石,
牽羅護藥欗。
酒狂消日易,
鄉夢到家難。
賴有林棲伴,
相過賦考盤。

Phiên âm

Thôn cư thiểu trần sự,
Nhi ngã bất hoàng an.
Bạng trúc di ngâm thạch,
Khiên la hộ dược lan,
Tửu cuồng tiêu nhật dị,
Hương mộng đáo gia nan.
Lại hữu lâm thê bạn
Tương qua phú "Khảo bàn[1]".

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ở quê, lo nghĩ gì đâu
Sao ta cứ mãi âu sầu chẳng an
Đá dời bên trúc thay bàn
Kéo dây bìm lại che giàn thuốc nam.
Say quên ngày tháng dễ làm,
Mộng về quê cũ đành cam thẹn lòng.
May nhờ có bạn núi rừng,
"Khảo bàn" đọc lại xem chừng cũng khuây.
[1] Tên một bài thơ ở thiên "Vệ phong" trong Kinh thi ca ngợi cảnh lâm tuyền, ẩn dật, không lo nghĩ việc đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Thôn cư