15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 22:03

龍江送胡卓秀才

殘雨暗江關,
離杯愴客顏。
相逢兵火際,
話別水雲間。
命見功名薄,
身貧去住難。
京華多晚進,
念爾鬢毛斑。

 

Long Giang tống Hồ Trác tú tài

Tàn vũ ám giang quan,
Ly bôi sảng khách nhan.
Tương phùng binh hoả tế,
Thoại biệt thuỷ vân gian.
Mệnh kiến công danh bạc,
Thân bần khứ trú nan.
Kinh hoa đa vãn tiến,
Niệm nhĩ mấn mao ban.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Giang quan tối ám ngớt mưa
Bâng khuâng chén rượu tiễn đưa rầu rầu...
Trong cơn binh lửa gặp nhau,
Nước mây chia biệt dạ sầu buồn thiu
Công danh, số phận hẩm hiu
Ở, đi khó tính thân nghèo khó toan.
Kinh hoa, lắm kẻ muộn màng
Thương anh mái tóc bẽ bàng sương pha!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tạnh mưa tối ám cửa sông,
Bâng khuâng chén rượu tiễn ông rầu rầu.
Giữa cơn binh lửa gặp nhau,
Nước mây lời biệt dạ sầu buồn tanh.
Công danh, số phận mỏng manh,
Ở, đi khó tính cho anh thân nghèo.
Kinh hoa, lắm kẻ muộn theo,
Nhớ anh râu tóc gieo nhiều hạt sương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời