30/10/2020 21:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Giang tống Hồ Trác tú tài
龍江送胡卓秀才

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 22:03

 

Nguyên tác

殘雨暗江關,
離杯愴客顏。
相逢兵火際,
話別水雲間。
命見功名薄,
身貧去住難。
京華多晚進,
念爾鬢毛斑。

Phiên âm

Tàn vũ ám giang quan,
Ly bôi sảng khách nhan.
Tương phùng binh hoả tế,
Thoại biệt thuỷ vân gian.
Mệnh kiến công danh bạc,
Thân bần khứ trú nan.
Kinh hoa đa vãn tiến,
Niệm nhĩ mấn mao ban.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Giang quan tối ám ngớt mưa
Bâng khuâng chén rượu tiễn đưa rầu rầu...
Trong cơn binh lửa gặp nhau,
Nước mây chia biệt dạ sầu buồn thiu
Công danh, số phận hẩm hiu
Ở, đi khó tính thân nghèo khó toan.
Kinh hoa, lắm kẻ muộn màng
Thương anh mái tóc bẽ bàng sương pha!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Long Giang tống Hồ Trác tú tài