Có lẽ vậy cần chi ngọn nến mới
Thắp để lớn khôn và thắp để dối lòng
Con cãi lại với những điều có thể...
Với cha, với mẹ
              mà quên phận làm con!

Đôi vai mẹ đã trầy quang gánh
Chỉ mong sao cho con đến trường

Ba thấp thỏm những ngày thi cuối cấp
Ước vọng nào thật sự ở trong con?

Bao nhiêu người trên đời không có mẹ
Đã dặn lòng tự mình thương yêu
Bao nhiêu người trên đời không có cha
Đã tự gượng dậy đứng trên cuộc sống

Sinh nhật hôm nay
Con cần chi ngọn nến
Bởi trái tim con chưa thắp được một lần
Ánh lửa không vô ơn ...!