Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2008 10:56

洪州檢正以余韻作術懷詩,見復用其韻以贈其二

謾曾一第詫鄉鄰,
誰道清風不療貧。
霜後菊花還酒客,
雪中梅意可詩人。
吟邊客舍雙蓬鬢,
夢裡天門八翼身。
城月浦雲相望處,
故人來地欲清春。

 

Hồng Châu kiểm chính dĩ dư vận tác thuật hoài thi, kiến phục dụng kỳ vận dĩ tặng kỳ 2

Mạn tằng nhất đệ sá hương lân,
Thuỳ đạo thanh phong bất liệu bần.
Sương hậu cúc hoa hoàn tửu khách,
Tuyết trung mai ý khả thi nhân.
Ngâm biên khách xá song bồng mấn,
Mộng lý thiên môn bát dực thân.
Thành nguyệt phố vân tương vọng xứ,
Cố nhân lai địa dục thanh xuân.

 

Dịch nghĩa

Đã từng thi đậu, nổi tiếng ở xóm làng,
Ai bảo phong độ thanh cao chẳng chữa được cái nghèo.
Sau sương hoa cúc trở về với khách rượu,
Tứ mai trong tuyết thích hợp với thi nhân.
Bên cuộc ngâm, hai mái tóc bơ phờ ở nơi quán khách,
Trong giấc mơ (thấy mình) là tấm thân tám cánh bay lên cửa trời.
Trăng thành, mây bến nơi ngóng trông nhau,
Nơi cố nhân đến sẽ là một mùa xuân trong sáng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Đã từng thi đậu nức hương lân,
Ai bảo thanh phong chẳng chữa bần.
Hoa cúc sau sương vời khách rượu.
Tứ mai giữa tuyết gợi hồn văn.
Đôi làn tóc rối tình quê khách,
Tám cánh bay cao, mộng cửa thần.
Mây bến, trăng thành trông ngóng mãi,
Cố nhân khi tới sắp thanh xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Đã từng thi đậu nức xa gần
Sống cảnh phong quang bớt khổ bần
Tình cúc sau sương mê tửu khách
Ý mai giữa tuyết đắm thi nhân
Đôi làn tóc rối ngâm vang quán
Tám cánh cửa trời mộng hoá thân
Mây bến, trăng thành trông ngóng mãi
Cố nhân đi tới với mùa xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã từng thi đậu tiếng hương lân,
Phong độ thanh cao chẳng chữa bần.
Hoa cúc sau sương về khách rượu,
Tứ mai trong tuyết hợp thi nhân.
Bơ phờ hai mái ngâm lều khách,
Mơ đến cửa trời tám cánh thân.
Mây bến trăng thành nơi chốn ngóng,
Mùa xuân trong sáng nơi cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng thi đậu tiếng hương lân,
Thanh cao phong độ chữa bần sao không?
Sau sương hoa cúc rượu nồng,
Tứ mai trong tuyết hợp lòng thi nhân.
Bơ phờ hai mái lều ngâm,
Mơ mình thấy tám cánh thân đến trời.
Trăng thành mây bến ngóng nơi,
Mùa xuân trong sáng nơi mời cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời