Gió chiều ru hiền hoà
Rung bờ tre xào xạc
Bầy sẻ vui nhả nhạc
Rộn rã khúc sông quê.

Ngày hai buổi đi về
Qua cầu tre lắt lẻo
Tiếng bạn cười trong trẻo
Vang vọng hai bờ sông.

Và câu hò mênh mông
Lắng tình quê tha thiết
Thuyền nan nghèo dám chiếc
Lặng lờ trôi trong chiều...

Hỡi dòng sông thương yêu
Trải mình theo năm tháng
Cho em cùng bè bạn
Soi bóng mình tuổi hoa!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]