Hôm nay ngày giỗ cố
Ba lên mộ thắp nhang
Mẹ thì lo sắm cỗ
Chuẩn bị thật chu toàn

Cháu giúp ông sửa soạn
Lau bàn thờ, cắm hoa
Ông viết sớ, chữ Hán
Cháu nhìn, đọc chẳng ra

Bà ngồi trên sạp gụ
Bửa cau, rồi têm trầu
Cháu lăn tăn sắp đĩa
Bà khen ngoan, xoa đầu

Ông áo dài, khăn đóng
Thắp nhang khấn lầm rầm
Cháu vòng tay đứng cạnh
Không nghe rõ lời ông

Rót xong ba tuần rượu
Khấn vái thêm một lần
Ông hạ nhang đèn xuống
Cháu giúp ông hoá vàng

Cả nhà bên mâm cỗ
Nghe ông kể chuyện xưa
Bao chuyện hay về cố
Càng nghe, càng say sưa.