Con đi ra nắng
Nhớ đội mũ nghe!
Kẻo không bị ốm
Phải uống thuốc nè!