Mái trường cách mạng
Dáng nhà cao cao,
Tường vôi rực sáng,
Mát con đường vào.

Chim hót líu lo,
Cây giăng trước cửa,
Mây trời xoè ô
Đón che nắng lửa.

Gió cao giọng hát
Hoà tiếng học bài,
Mừng ai học tốt,
Khen ai chơi tài.

Em yêu trường em
Chan hoà ánh sáng.
Vui nào vui hơn
Mái trường cách mạng.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 3 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977