Dê trắng còn nhỏ
Đầu chưa mọc sừng
Nhưng đã đến trường
Nên Dê biết đếm:

“Dê con là Một
Anh Bê là Hai
Cô Bò là Ba
Bò rừng là Bốn

A, còn anh Ngựa
Thì đứng thứ Năm
Cô Lợn chăm chăm
Đứng vào hàng Sáu...”
...

Tất cả các bạn
Lên một con tàu
Dòng sông thì sâu
Con tàu thì bé

Thuyền trưởng phát vé:
- Chỉ được Mười người!
Dê con tươi cười
Đếm ngay lập tức:

“Gà Trống số Bảy
Cừu là số Tám
Mèo con số Chín
Chó nhận số Mười!”

A thật tuyệt vời:
Đủ Mười hành khách!

Chú Dê từ đó
Bán vé lên tàu
Chú đếm làu làu:
“Một, Hai, Ba, Bốn
Năm, Sáu, Bảy, Tám
Chín, Mười.... Nhổ neo!”


2005

Chuyển thể từ truyện ngắn Chú Dê con biết đếm đến mười của tác giả A. Pruaysn.