Mùa thu nằm nhớ mùa hè
Mùa đông cảm lạnh nằm đè mùa thu
Tình yêu biến dạng hình thù
Một hôm ngóc dậy thù lù: mùa xuân.