Ông trăng là ông trăng tròn
Cô gió ăn mòn thành ông trăng khuyết
Ông trăng mòn vẹt thành chiếc liềm cong
Đến đêm ba mươi thì không còn gì!

Tháng sau lại về làm ông trăng mới
Mỗi đêm một tuổi ông trăng lớn lên
Vì yêu trẻ em ông trăng đến sớm
Hay ăn chóng lớn tròn giữa đêm rằm

Khắp nơi tưng bừng vui như mở hội
Đời trăng ngắn ngủi chỉ tròn một đêm
Trăng tròn cho em nên trăng vẫn tròn
Đêm vắng mây cồn chúng em hát gọi
Ơ... Ông trăng là ông trăng tròn...


Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim Đồng, 2007