Thăng Long ngàn tuổi tôn thần tích
Đồng Cổ muôn đời nhớ thánh ân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)