Cây khế đã hoá trầm trong cát từ lâu
Vẫn toả bóng ra hoa trong ký ức
Chùm quả ngọt ở đâu, đâu lời Bác
Bác ở đâu trong mỗi dịp khai trường?

Hoá trầm rồi cây khế vẫn toả hương
Trong nỗi nhớ khôn nguôi về trường xưa, lớp cũ
Hoa khế vẫn thơm thầm trong từng trang vở
Bác vẫn ngày ngày bên cây khế, trước đàn em…

Lớp cũ trường xưa ai nhớ, ai quên
Bao thế hệ cùng nhìn lên cây khế
Trở về trường Dục Thanh tìm lại thời tuổi trẻ
Có gặp bạn bè bên gốc khế đầy hoa

Bác là cây khế hoá trầm trong mỗi chúng ta
Ai không nhớ không làm sao lớn nổi
Hoá trầm rồi vẫn còn ra lộc mới
Cây khế Bác trồng trên cát hoá cây đa

Chúng tôi từ cây khế ấy, bước ra
Trở về tìm cây khế ngày xưa vây quanh Bác
Như cây khế Bác trồng trên cát
Đã có quả ngọt nào dâng Bác tháng năm qua?!


Tiên Cát, ngày 20/5/2017

Nguồn: Nguyễn Hưng Hải, Cây Bụt mọc trong vườn Bác, NXB Hội Nhà văn, 2017