Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Đạt (469 bài)
- Giang Nam (40 bài)
- Kiên Giang (45 bài)
- Hoàng Tố Nguyên (5 bài)
- Thích Mãn Giác (52 bài)
Tạo ngày 05/02/2024 23:16 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Trọng Oánh (1/11/1929 - 24/12/1993) còn có bút danh Nguyễn Thành Vân, sinh tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, là học sinh trung học tham gia Cách mạng Tháng Tám, hoạt động thanh niên ở địa phương, sau nhập ngũ vào Đại đoàn chủ lực 304, chiến đấu trên nhiều chiến trường phía Bắc. Ông từng là cán bộ tuyên huấn, tham gia làm báo trung đoàn và đại đoàn. Năm 1955, ông được điều về trại sáng tác viết truyện anh hùng của Tổng cục Chính trị. Năm 1957, là thành viên đầu tiên của ban biên tập tạp chí Văn nghệ quân đội. Trong những ngày không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt, công tác ở tuyến lửa Khu IV, ông từng sống với các chiến sĩ cao pháo ở Cầu Cấm, Bến Thuỷ, sông Gianh và đảo Cồn Cỏ. Năm 1967, ông…