45.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Đạt (464 bài)
- Giang Nam (40 bài)
- Kiên Giang (45 bài)
- Thích Mãn Giác (1 bài)
- Nguyễn Đức Toàn (I) (17 bài)
Tạo ngày 03/05/2009 08:13 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/01/2014 18:21 bởi hongha83
Hoàng Tố Nguyên (1929-1975) tên khai sinh là Lê Hoàng Mưu, sinh tại Gò Công. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1957). Tham gia kháng chiến và hoạt động văn nghệ ở chiến khu Tây Nam Bộ từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ 1954 tập kết ra Bắc, tiếp tục làm báo và hoạt động sáng tác. Là phóng viên các tờ Văn nghệ, Độc lập, đồng thời có công trong việc xây dựng phong trào văn nghệ ở các địa phương Vĩnh Phú, Thái Bình. Ông mất ngày 30-6-1975 vì bệnh tim.

Tác phẩm:
- Từ nhớ đến thương (thơ, 1950)
- Gò me (thơ, 1957)
- Quê chung (thơ, 1962)
- Gửi chiến trường chống Mỹ (thơ, 1966)
- Từ nhớ đến thương (thơ, 1977)