Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Duy Từ (3 bài)
- Nguyễn Thị Du (3 bài)
- Nguyễn Đăng (2 bài)
- Nguyễn Minh Triết (1 bài)
- Ngô Trí Hoà (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/10/2011 09:52 bởi hongha83
Nguyễn Duy Thì 阮惟時 (1572-1652) người xã Yên Lãng huyện Yên Lãng (nay thuộc Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc). Ông là cha của Nguyễn Duy Hiểu. Ông giữ các chức quan, như Tá lý công thần, Tham tụng, Thượng thư Bộ Hộ kiêm Chưởng Lục bộ sự, Thái phó, tước Tuyền Quận công. Sau khi mất, ông được tặng chức Thái tể. Tác phẩm hiện còn một số bài ký cùng hai bài thơ viết lúc trên đường đi sứ nhà Minh được Lê Quý Đôn chép trong Toàn Việt thi lục.