Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (155 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (11 bài)
- Cao Bá Quát (388 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/07/2016 14:24 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 01/07/2016 14:25 bởi hongha83
Nguyễn Công Giai 阮功楷 (?-?) không rõ năm sinh, năm mất và hành trạng, quê ở Tam An, Nghĩa Hưng, Nam Định, đỗ Tú tài dưới triều vua Tự Đức nhà Nguyễn. Ông là bạn của nhà văn thân Phạm Thận Duật. Nguyễn Công Giai có thơ chép trong Quan Thành văn tập của Phạm Thận Duật.