Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Phạm Thận Duật (1)

Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2016 07:29

餞范公之端雄

譜列金蘭五六人,
知君學行必先鳴。
禹門未作成龍鯉,
喬木新遷出谷鶯。
教育英才君子樂,
慇懃麗澤故人情。
忠勤兩字君須記,
鵬翼高冲看此行。

 

Tiễn Phạm công chi Đoan Hùng

Phổ liệt kim lan ngũ lục nhân,
Tri quân học hạnh tất tiên minh.
Vũ môn vị tác thành long lý,
Kiều mộc tân thiên xuất cốc oanh.
Giáo dục anh tài quân tử lạc,
Ân cần lệ trạch cố nhân tình.
Trung cần lưỡng tự quân tu ký,
Bằng dực cao xung khán thử hành.

 

Dịch nghĩa

Trong số bạn bè thân thiết năm sáu người
Biết bác là người tài đức ắt thế nào cũng đỗ trước
Tuy cửa Vũ cá chép chưa hoá thành rồng
Nhưng cây cao con oanh ra khỏi hang vừa tới đậu
Dạy dỗ anh tài là niềm vui của người quân tử
Ân cần nơi đầm ao là tình cảm người cố cựu
Hai chữ "trung, cần" xin bác nhớ lấy
Xem chuyến đi này cánh bằng sẽ vút cao


Phạm công ở đầu đề bài thơ chỉ Phạm Thận Duật, lúc này ông được triều đình nhà Nguyễn cử đi nhậm chức Giáo thụ phủ Đoan Hùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Bạn bè thân thiết dăm người,
Đức tài, biết bác sớm ngời khoa danh.
Cá rồng cửa Vũ chưa thành,
Cây cao vừa mới con oanh đậu rồi.
Vui ai, rèn luyện anh tài,
Ân cần quê kiểng, tình người cố nhân.
Nhớ cho hai chữ Trung, Cần,
Chim bằng tung cánh phong vân chuyến này.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạn bè thân thiết có dăm người
Biết bác tài cao ắt đỗ đầu
Cá chép hoá rồng lòng chửa phỉ
Cây cao vừa cất giọng oanh kêu
Luyến lưu quê kiểng tình tri kỷ
Chăm chút con em thoả sớm chiều
Hai chữ trung cần xin nhớ lấy
Chuyến nầy cao vút cánh bằng bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạn bè thân thiết năm ba người,
Biết bác đức tài đỗ nhất thôi,
Cá chép hoá rồng chưa cửa Vũ,
Cây cao hang vượt đậu oanh rồi.
Anh tài dạy dỗ vui quân tử,
Cố cựu ân cần tình cảm đời.
Hai chữ “trung, cần” xin bác nhớ,
Chuyến này cao vút cánh bằng khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời