Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/06/2019 10:08 bởi Vanachi
Nguyễn Công Cơ 阮公基 (1676-1733) hiệu Nghĩa Trai, là danh thần nhà Lê trung hưng. Ông người làng Minh Tảo, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông, nay là phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ông đỗ tiến sĩ lúc 23 tuổi năm 1697 triều Lê Hy Tông, là người đỗ trẻ nhất khoa đó, được bổ làm Hiệu thảo trong Viện Hàn lâm.

Năm 1704, vì tố cáo việc mưu phản của nhóm Trịnh Luân và Trịnh Bạt, ông được thăng chức Tả thị lang Bộ Công. Năm 1715, ông làm Chánh sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc). Khi đi sứ về (1716), ông được thăng làm Thượng thư bộ Binh. Năm 1720, xét thưởng quan lại có thành tích trong 10 năm, ông là người đứng đầu, được phong tước Cảo quận công, cho hợp cùng Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Hãng vào làm Tham tụng. Vì nói thẳng mấy lần, nên ông bị đè nén, bèn xin đổi sang hàng quan võ, làm Đề…

 

Tuyển tập chung