Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 22:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 15/06/2013 14:48

Giàu ba bữa khó hai niêu
An phận thì hơn hết mọi điều
Khát uống trà mai hơi ngút ngút
Sốt kề hiên nguyệt gió hiu hiu
Giang sơn tám bức là tranh vẽ
Hoa cỏ tư mùa ấy gấm thêu
Thong thả hôm khuya nằm sớm thức
Muôn vàn đã đội đức trời Nghiêu


Nguồn:
1. Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, NXB Sống Mới 1974
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004