22/07/2024 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 3 - An phận thì hơn

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 22:07

 

Giàu ba bữa khó hai niêu,
An phận thời hơn hết mọi điều.
Khát uống trà mai hơi ngột ngột[1],
Sốt kề hiên trúc[2] gió hiu hiu.
Giang sơn tám bức là tranh vẽ,
Hoa cỏ[3] tư mùa ấy gấm thêu.
Thong thả hôm rằm[4] sớm thức,
Muôn vàn đã đội đức trời Nghiêu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

[1] Văn đàn bảo giám đọc là “ngọt ngọt”.
[2] Khảo dị: “hiên nguyệt”.
[3] Khảo dị: “Phong cảnh”.
[4] Khảo dị: “hôm khuya nằm”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 3 - An phận thì hơn