Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/07/2018 23:35 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Phúc Thái 阮福溱 (1649-1691) hiệu Nguyễn Anh Tông 阮英宗, còn gọi là Nguyễn Phúc Trăn, là chúa Nguyễn thứ 5 của chính quyền Đàng Trong. Ông ở ngôi từ năm 1687 đến năm 1691, chỉ trong vòng 4 năm, ngắn nhất trong các đời chúa Nguyễn từng cai trị ở Đàng Trong. Đương thời ông nhận phong hiệu Hoằng Quốc Công 弘國公, dân chúng và quan lại trong vùng lãnh thổ gọi ông là Nghĩa Vương, hay Chúa Nghĩa.

Năm 1806, Nguyễn Thế Tổ Gia Long hoàng đế dâng miếu hiệu cho ông là Anh Tông, thuỵ hiệu là Thiệu Hư Toản Nghiệp Khoan Hồng Bác Hậu Ôn Huệ Từ Tường Hiếu Nghĩa Hoàng Đế 紹休纂業寬洪博厚溫惠慈祥孝義皇帝.