Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: cửa biển Tư Dung (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/07/2018 23:47

思容海門

樓船擊鼓到烏龍,
百二山河此要衝。
列障懸崖青矗矗,
漫天拍浪碧重重。
先朝事業傳遺跡,
南國興圖誌舊封。
納垢藏污河海量,
舉間無處不朝尊。

 

Tư Dung hải môn

Lâu thuyền kích cổ đáo Ô Long,
Bách nhị sơn hà thử yếu xung.
Liệt chướng huyền nhai thanh xúc xúc,
Mạn thiên phách lãng bích trùng trùng.
Tiên triều sự nghiệp truyền di tích,
Nam quốc dư đồ chí cựu phong.
Nạp cấu tàng ô hà hải lượng,
Cử gian vô xứ bất triều tôn.

 

Dịch nghĩa

Thuyền lầu đánh trống đến Ô Long,
Hai trăm năm sông núi này hiểm yếu.
Núi dựng giăng ngang xanh vời vợi,
Bên trời sóng vỗ biếc trùng trùng.
Di tích tiên triều còn lưu lại,
Mưu hưng Nam quốc giấu đã lâu.
Lòng biển bao dung nhơ lẫn tạp,
Trên đời không đâu chẳng triều tôn.


Cửa Tư Dung còn gọi là Tư Khách, Tư Hiền, Ô Long, nằm về phía nam cách thành phố Huế khoảng 60km. Dưới thời nhà Lý có tên là Ô Long, sau đến thời nhà Trần đổi thành Tư Dung. Đời Mạc vì kiêng tên của Mạc Đăng Dung nên đổi sang là Tư Khách. Từ Lê Trung Hưng (nhà Hậu Lê) về sau gọi Tư Dung. Triều Thiệu Trị bị kiêng huý tên vua nên đổi thành Tư Hiền. Dân gian thường gọi là cửa Ông hay cửa Biện.

Một số sách nhầm lẫn bài này với bài Tư Dung hải môn lữ thứ của Lê Thánh Tông, chưa rõ bắt nguồn từ đâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Thuyền lâu nổi trống đến Ô Long
Cửa ải sông đây hiểm lạ lùng
Chặn giặc núi xanh bày rợp mắt
Liền trời sóng vỗ, biếc muôn trùng
Dấu xưa sự nghiệp bao triều đại
Đất cũ nhà Nam vạch núi sông
Lượng biển bao dung ngàn lớp cặn
Sông nào không hướng chảy về Đông?


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tạo

Lầu thuyền đến cửa Ô Luông,
Nhìn xem thiên hiểm non sông khác thường.
Núi cao xanh, giăng sườn đồ sộ,
Biển chập chồng sóng vỗ dậy trời.
Tiên triều công nghiệp còn đời,
Dư đồ Nam Quốc vẽ vời đã lâu.
Lượng hải hà tàng thâu ô cấu
Cả tứ bề bức tấu về đây.


Nguồn: Nguyễn Văn Sâm, Văn học Nam Hà, Diễn đàn Nam Kỳ Lục Tỉnh, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thanh Đạm

Thuyền lầu khua trống đến Ô Long
Bách nhị quan hà đây yếu xung
Giáp bãi núi cao xanh ngắt ngắt
Tiếp trời sóng vổ biếc trùng trùng
Triều xưa sự nghiệp còn di tích
Nước Việt dư đồ nhân cựu phong
Lương bể chẳng từ gì cáu bẩn
Sông ngòi đâu cũng hướng về đông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền lầu đánh trống đến Ô Long,
Hiểm yếu hai trăm năm núi sông.
Vời vợi giăng ngang xanh núi dựng,
Bên trời sóng vỗ biếc ngàn trùng.
Tiên triều di tích còn lưu mãi,
Nam quốc mưu hưng giấu ở lòng.
Lòng biển bao dung nhơ lẫn tạp,
Trên đời đâu chẳng phải triều tông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời