28/11/2021 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư Dung hải môn
思容海門

Tác giả: Nguyễn Anh Tông - 阮英宗, Nguyễn Phúc Trăn, Nguyễn Phúc Thái, 阮福溱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 23:47

 

Nguyên tác

樓船擊鼓到烏龍,
百二山河此要衝。
列障懸崖青矗矗,
漫天拍浪碧重重。
先朝事業傳遺跡,
南國興圖誌舊封。
納垢藏污河海量,
舉間無處不朝尊。

Phiên âm

Lâu thuyền kích cổ đáo Ô Long,
Bách nhị sơn hà thử yếu xung.
Liệt chướng huyền nhai thanh xúc xúc,
Mạn thiên phách lãng bích trùng trùng.
Tiên triều sự nghiệp truyền di tích,
Nam quốc dư đồ chí cựu phong.
Nạp cấu tàng ô hà hải lượng,
Cử gian vô xứ bất triều tôn.

Dịch nghĩa

Thuyền lầu đánh trống đến Ô Long,
Hai trăm năm sông núi này hiểm yếu.
Núi dựng giăng ngang xanh vời vợi,
Bên trời sóng vỗ biếc trùng trùng.
Di tích tiên triều còn lưu lại,
Mưu hưng Nam quốc giấu đã lâu.
Lòng biển bao dung nhơ lẫn tạp,
Trên đời không đâu chẳng triều tôn.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Thuyền lâu nổi trống đến Ô Long
Cửa ải sông đây hiểm lạ lùng
Chặn giặc núi xanh bày rợp mắt
Liền trời sóng vỗ, biếc muôn trùng
Dấu xưa sự nghiệp bao triều đại
Đất cũ nhà Nam vạch núi sông
Lượng biển bao dung ngàn lớp cặn
Sông nào không hướng chảy về Đông?
Cửa Tư Dung còn gọi là Tư Khách, Tư Hiền, Ô Long, nằm về phía nam cách thành phố Huế khoảng 60km. Dưới thời nhà Lý có tên là Ô Long, sau đến thời nhà Trần đổi thành Tư Dung. Đời Mạc vì kiêng tên của Mạc Đăng Dung nên đổi sang là Tư Khách. Từ Lê Trung Hưng (nhà Hậu Lê) về sau gọi Tư Dung. Triều Thiệu Trị bị kiêng huý tên vua nên đổi thành Tư Hiền. Dân gian thường gọi là cửa Ông hay cửa Biện.

Một số sách nhầm lẫn bài này với bài Tư Dung hải môn lữ thứ của Lê Thánh Tông, chưa rõ bắt nguồn từ đâu.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Tông » Tư Dung hải môn