Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: cửa biển Tư Dung (3)

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 26/06/2009 23:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/05/2012 09:29

思容海門旅次

混一車書共幅員,
海雲橫界越南天。
三更夜靜銅龍月,
五鼓風清路鶴船。
夷落奉參期款塞,
閫臣愛國巧籌邊。
此身那得生還幸,
敢望班超到酒泉。

 

Tư Dung hải môn lữ thứ

Hỗn nhất xa thư cộng bức viên,
Hải Vân hoành giới việt nam thiên.
Tam canh dạ tĩnh Đồng Long nguyệt,
Ngũ cổ phong thanh Lộ Hạc thuyền.
Di lạc phụng tham kỳ khoản tái,
Khổn thần ái quốc xảo trù biên.
Thử thân na đắc sinh hoàn hạnh,
Cảm vọng Ban Siêu đáo Tửu Tuyền.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Trung

Cả mối cơ đồ một cõi chung
Về Nam địa giới Hải Vân giăng
Ba canh trăng tĩnh Đồng Long rạng
Năm tiếng trống lành Lộ Hạc rung
Đất ải man di này liệu nộp
Biên quan trấn giữ đã lo xong
Thân kia bảo mạng nào may mắn
Vọng tưởng Ban Siêu ở Tây vùng

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cõi chung một mối cơ đồ,
Hải Vân địa giới giăng cờ trời Nam.
Đồng Long trăng tĩnh ba canh,
Năm trống Lộ Hạc tiếng lành thuyền đi.
Ải biên khoản nộp man di,
Biên quan yêu nước trị vì lo xong.
Thân kia may mạng khỏi vong,
Ban Siêu vọng tưởng đến trong Tửu Tuyền.

25.00
Trả lời