Lên Đồng Văn ngắm núi
Đá liền đá tai mèo
Tên con đường Hạnh Phúc
Cung đèo quá cheo leo?

Mùa hoa tam giác mạch
Nở trắng cả ven đồi
Chiều nhuộm hồng chân khách
Nụ hoa đào vừa phơi.

Ta đi tìm điệu khèn
Cô gái Mông mắt liếc
Tiếng đàn môi rất mềm
Rượu ngô say đến chết.

Nhớ cơm lam Bắc Mê
Mát lòng canh rêu đá
Bát thắng dền tay tê
Thấy em hồng đôi má.

Phố nhỏ nằm trong sương
Đêm Đồng Văn cổ kính
Ta như lạc bên đường
Nghe mời nhau thắng cố.

Mai đi thăm nhà Vương
Vua Mèo trấn một cỏi
Mái ngói đầy rêu phong
Chạnh lòng ta muốn hỏi.

Lên Đồng Văn ngắm núi
Lòng chợt thấy bồi hồi
Bên kia là biên giới
Núi đồi mờ sương bay.


13/12/2019

Đồng Văn là một huyện cực bắc của tỉnh Hà Giang, giáp biên giới Trung Quốc.