Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Khẽ khàng đậu giữa trái tim anh
Nụ tình ngày ấy còn thơm lá
Chỉ sợ một hôm rụng xuống cành.

Sóng cuộn đôi bờ sóng xôn xao
Con đường soi bóng nhỏ gầy hao
Anh gom chút nắng thành mây trắng
Hạt bụi tình si đọng mắt sâu.

Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Dấu hài thục nữ mắt long lanh
Váy hoa em mặc như cánh bướm
Bay giữa trời mơ dứt chẳng đành.

Nhẹ cánh tay em giọt sương phai
Để quên góc tủ lá thuộc bài
Nên em nào nhớ lời hò hẹn
Mấy sợi tơ hồng gió cuốn bay.


26/9/2015