Năm năm trời trôi qua
Đâu hay dòng nước cuốn
Những ước mơ thật xa
Theo nắng vàng rơi xuống.

Hôm nay người ra đi
Giữa hai mùa lá rụng
Đâu nghe gió thầm thì
Trên hàng dương xanh ngắt.

Như gốc bàng trước sân
Đã nhiều năm thay lá
Ngôi trường sống nhiều năm
Ra đi – sao nhớ quá.

Nhìn hàng điệp mới trồng
Còn xanh tươi màu lá
Biết bao giờ đơm bông
Đỏ rực trời mùa hạ?

Cô giáo hiền tôi ơi
Ra đi đừng buồn nhé!
Ngày mai hai phương trời
Sầu đâu vương rất nhẹ.

Có bao giờ trở lại
Ngang qua cổng trường xưa
Nhìn hàng cây năm ngoái
Nhớ gì, trong cơn mưa?

Những đêm đèn dầu thắp
Soạn giáo án ngày mai
Bàn tay lần trang sách
Nghĩ gì, cho tương lai?