Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 27/02/2024 15:46 bởi tôn tiền tử
Bàn Tài Đoàn (28/9/1913 - 17/11/2007) tên thật là Bàn Tài Tuyên, sinh tại xóm Xí Kênh, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, là người dân tộc Dao Tiền, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn từ năm 1957. Ông tham gia hoạt động cách mạng (bí mật) từ 1942. Sau 1945, ông công tác tại phòng tuyên truyền, Cục Chính trị Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ 1951, ông liên tục hoạt động trên mặt trận văn hoá văn nghệ và từng giữ các chức vụ: phó giám đốc Sở Văn hoá Thông tin Khu tự trị Việt Bắc, phó chủ tịch Hội Văn nghệ Việt Bắc, uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương, uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm:
- Muối của Cụ Hồ (thơ, 1960)
- Có mắt thấy đường đi (thơ, 1962)
- Xuân về trên núi (thơ, 1963)
- Một giấc…

 

Tuyển tập chung