Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
7 bài thơ
Tạo ngày 25/02/2020 21:37 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đức Nhu 阮德濡 hiện chưa rõ lai lịch, có 6 bài ca trù được chép trong sách Việt Nam ca trù biên khảo (Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962).