Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2020 08:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/07/2020 11:27

Núi Nga Sơn tiều phu bạn hữu,
Thường thường ra hoán tửu dịch tân.
Chốn thanh nhàn vui thú dưỡng thân,
So phong nguyệt muôn phần bát ngát.
Khi ngả nón ngồi chơi hóng mát,
Bàn luận câu cổ vãng kim lai.
Khua nhịp chân miệng hát khúc chơi,
Nghêu ngao chốn lâm tuyền nhàn hạ.
Nhiệm tha triều thị, nhiệm tha xa mã,
Truy trần bất đáo thử giang san.

Vân mịch mịch thuỷ sàn sàn,
Sĩ hữu chí nhiệm kỳ sở thích.

Vui thay nhẽ thú miền tuyền thạch,
Sẵn nước khe, chè núi, củi rừng.
Tính ham quạt gió đèn trăng.


Núi Nga Sơn ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Bản ở trên theo Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản theo Nam Phong tạp chí (số 133, được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả):
Na Sơn tiều ẩn

Chốn Na Sơn tiều phu ngụ thử,
Ngày ngày
ra tửu dịch tân.
Cảnh yên hà vui thú dưỡng thân,
Vầng phong nguyệt bốn mùa lưu loát.
Ngồi xem bóng
mát,
Bàn bạc xem cổ vãng kim lai.
Buổi ngắm trăng miệng hát ca chơi,
Ngao ngán thú lâm toàn thong thả.
Có câu rằng
:
Nhiệm tha thành thị, tha xa mã,
Truy trần bất đáo thử giang sơn.
Vân mịch mịch, thuỷ sàn sàn,
Khi đắc ý tuỳ kỳ sở thích.
Vui thay cảnh thú miền sầm tịch,
Sẵn nước khe, chè núi, cây rừng.
Huống chưng gặp hội đèn trăng.
Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928