Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/05/2020 08:24 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Đăng 阮登 (1577-?) người xã Đại Toán, huyện Quế Dương, nay thuộc xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông thi hương, thi hội, thi đình đều đỗ đầu. Năm Nhâm Dần niên hiệu Hoằng Định thứ 3 (1602), thi đỗ đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân. Khoa thi này không lấy tam khôi, nên đệ nhị giáp tiến sĩ xuất thân là cao nhất. Văn bia Hoằng Định tam niên Nhâm Dần khoa tiến sĩ đề danh bi 弘定三年壬寅科進士題名碑 ghi: “Hôm sau điện thí, vua đích thân xem xét, định thứ tự cao thấp, cho bọn Nguyễn Đăng hai người đỗ tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Cung tám người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân”. Sau khi thi đỗ tiến sĩ, ông làm quan Tả Thị lang Bộ Hộ, tước Phúc Nham hầu và được cử làm chánh sứ (năm 1613) sang nhà Minh. Nguyễn Đăng là người có tài về văn chương, khi đi sứ giao lưu các sứ thần Trung Quốc và Triều Tiên,…

 

Tuyển tập chung