Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Trần Đông Phong vào 06/10/2019 19:11

欸乃曲其四

零陵郡北湘水東,
浯溪形勝滿湘中。
溪口石顛堪自逸,
誰能相伴作漁翁。

 

Ai nãi khúc kỳ 4

Linh Lăng quận bắc Tương thuỷ đông,
Ngộ khê hình thắng mãn Tương trung.
Khê khẩu thạch điên kham tự dật,
Thuỳ năng tương bạn tác ngư ông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Linh Lăng phía bắc sông Tương đông
Suối Ngộ đẹp hơn Tương ngập dòng
Đỉnh núi đầu khe mong ở ẩn
Ai cùng làm bạn với ngư ông.

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Linh Lăng quận bắc Tương đông
Suối Ngộ cảnh đẹp hơn trong Tương dòng.
Cửa khe động mong ẩn trong,
Ai cùng làm bạn ngư ông vui cùng.

15.00
Trả lời