Linh Lăng phía bắc sông Tương đông
Suối Ngô đẹp hơn Tương ngập dòng
Đỉnh núi đầu khe mong ở ẩn
Ai cùng làm bạn với ngư ông.