23/06/2024 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai nãi khúc kỳ 4
欸乃曲其四

Tác giả: Nguyên Kết - 元結

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 07/10/2019 19:11

 

Nguyên tác

零陵郡北湘水東,
浯溪形勝滿湘中。
溪口石顛堪自逸,
誰能相伴作漁翁。

Phiên âm

Linh Lăng quận bắc Tương thuỷ đông,
Ngô khê hình thắng mãn Tương trung.
Khê khẩu thạch điên kham tự dật,
Thuỳ năng tương bạn tác ngư ông.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Linh Lăng phía bắc sông Tương đông
Suối Ngô đẹp hơn Tương ngập dòng
Đỉnh núi đầu khe mong ở ẩn
Ai cùng làm bạn với ngư ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Kết » Ai nãi khúc kỳ 4