Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 10:11

虛池驛題屏風

出嫁辭鄉國,
由來此別難。
聖恩愁遠道,
行路泣相看。
沙塞容顏盡,
邊隅粉黛殘。
妾心何所斷,
他日望長安。

 

Hư Trì dịch đề bình phong

Xuất giá từ hương quốc,
Do lai thử biệt nan.
Thánh ân sầu viễn đạo,
Hành lộ khấp tương khan.
Sa tái dung nhan tận,
Biên ngung phấn đại tàn.
Thiếp tâm hà sở đoạn,
Tha nhật vọng Trường An.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vì em phải lấy chồng xa
Nước non muôn dặm đâu là cố hương
Mệnh vua một sớm lên đường
Chia tay giọt lệ viễn phương thấm tràn
Biên cương tàn tạ dung nhan
Phấn hương rồi cũng phai tàn ải xa
Tình em chết nẽo quan hà
Trường An xa tắp ngày qua đếm ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lấy chồng rời cố lý
Ly biệt khổ vô vàn
Mệnh vua, sầu cất bước
Chân đi lệ hai hàng
Quan ải sắc tàn tạ
Biên cương phấn phai tàn
Lòng thiếp sầu đứt đoạn,
Tháng ngày ngóng Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xuất giá rời quê cũ,
Biệt này khó ngút ngàn.
Đường xa ơn chúa xót,
Ven lộ lệ thương tràn.
Ải cát dung nhan tận,
Biên cương phấn mực tàn.
Lòng ta sao đứt đoạn,
Ngày mãi ngóng Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lấy chồng rời nước xa quê
Đến nay biệt khó bộn bề lòng ta
Thánh ân sầu thảm nỗi xa
Bước đi đường thẳm lệ nhoà nhìn nhau
Dung nhan cát ải bụi nhàu
Ngoài biên son phấn còn đâu phai tàn
Nơi nào lòng thiếp đoạn tràng
Ngày sau mong có Trường An ngóng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lấy chồng rời xa quê hương,
Biệt ly này khó ngút ngàn trời xanh.
Mệnh vua, sầu cất bước đành,
Chân bước đi lệ hai hàng tuôn rơi.
Quan ải sắc tàn tạ rồi,
Biên cương phấn lại đến hồi tàn phai.
Lòng thiếp đứt đoạn sầu dài,
Tháng ngày cứ ngóng trông hoài Trường An.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời