31/03/2023 06:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hư Trì dịch đề bình phong
虛池驛題屏風

Tác giả: Nghi Phần công chúa - 宜芬公主

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/12/2006 10:11

 

Nguyên tác

出嫁辭鄉國,
由來此別難。
聖恩愁遠道,
行路泣相看。
沙塞容顏盡,
邊隅粉黛殘。
妾心何所斷,
他日望長安。

Phiên âm

Xuất giá từ hương quốc,
Do lai thử biệt nan.
Thánh ân sầu viễn đạo,
Hành lộ khấp tương khan.
Sa tái dung nhan tận,
Biên ngung phấn đại tàn.
Thiếp tâm hà sở đoạn,
Tha nhật vọng Trường An.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vì em phải lấy chồng xa
Nước non muôn dặm đâu là cố hương
Mệnh vua một sớm lên đường
Chia tay giọt lệ viễn phương thấm tràn
Biên cương tàn tạ dung nhan
Phấn hương rồi cũng phai tàn ải xa
Tình em chết nẽo quan hà
Trường An xa tắp ngày qua đếm ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghi Phần công chúa » Hư Trì dịch đề bình phong