Xếp theo:

Trang trong tổng số 21 trang (202 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Aleksandr Tkachov - Александр Ткачёв

1960-?, Nga
1 bài thơ, 1526 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/04/2015 09:43

Aleksandr Tvardovsky - Александр Твардовский

15.00
1910-1971, Nga
26 bài thơ, 4728 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/03/2008 08:16

Aleksandr Yashin - Александр Яшин

25.00
1913-1968, Nga
2 bài thơ, 2491 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/12/2012 22:53

Aleksey Apukhtin - Алексей Апухтин

1840-1893, Nga
8 bài thơ, 2479 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 23/07/2007 07:57

Aleksey Fatianov - Алексей Фатьянов

1914-1996, Nga
8 bài thơ, 1680 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/12/2012 10:33

Aleksey Koltsov - Алексей Кольцов

13.00
1809-1842, Nga
3 bài thơ, 1539 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/12/2012 10:05

Aleksey Nedogonov - Алексей Hедогонов

13.00
1914-1948, Nga
1 bài thơ, 1759 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2008 08:47

Aleksey Pleshcheyev - Алексей Плещеев

1825-1893, Nga
6 bài thơ, 1387 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/04/2015 10:38

Aleksey Surkov - Алексей Сурков

1899-1983, Nga
3 bài thơ, 2452 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2008 20:48

Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

44.75
1817-1875, Nga
27 bài thơ, 4977 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/12/2006 17:10

Trang trong tổng số 21 trang (202 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối