Xếp theo:

Trang trong tổng số 23 trang (222 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Anna Akhmatova - Анна Ахматова

15.00
1889-1966, Nga
155 bài thơ, 17665 lượt xem, 6 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 13/03/2007 18:36

Anton Delvig - Антон Дельвиг

1798-1831, Nga
3 bài thơ, 1330 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/04/2015 17:50

Apollon Maikov - Анполлон Майков

1821-1897, Nga
23 bài thơ, 2687 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/04/2008 07:30

Arseny Tarkovsky - Арсений Тарковский

1907-?, Nga
3 bài thơ, 643 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/11/2020 09:04

Bella Akhmadulina - Белла Ахмадулина

15.00
1937-2010, Nga
16 bài thơ, 3372 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/02/2009 19:17

Boris Kornilov - Борис Корнилов

25.00
1907-1938, Nga
15 bài thơ, 5282 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/05/2006 02:11

Boris Kostrov - Борис Костров

1912-1945, Nga
1 bài thơ, 1608 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2008 06:53

Boris Pasternak - Борис Пастернак

52.80
1890-1960, Nga
50 bài thơ, 10215 lượt xem, 3 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 10/04/2007 12:01

Boris Slutsky - Борис Слуцкий

1919-1986, Nga
4 bài thơ, 987 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/07/2018 20:34

Boris Zakhoder - Борис Заходер

1918-2000, Nga
1 bài thơ, 1139 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/06/2015 14:01

Trang trong tổng số 23 trang (222 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối