Aleksey Nikolaevich Apukhtin (Алексей Николаевич Апухтин, 15/11/1840 - 17/8/1893) là một nhà thơ tài năng của Nga vào cuối thế kỷ XIX.