Aleksey Nikolaevich Apukhtin (Алексей Николаевич Апухтин) sinh ngày 15-11-1840, mất ngày 17-8-1893, là một nhà thơ tài năng của Nga vào cuối thế kỷ XIX.