Xếp theo:

Trang trong tổng số 23 trang (222 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alexander Aronov - Александр Аронов

1934-2001, Nga
1 bài thơ, 186 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 21/07/2023 10:10

Alexander Kushner - Александр Кушнер

1936-?, Nga
1 bài thơ, 975 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/11/2018 15:54

Alexander Vasiliev - Александр Васильев

15.00
1969-?, Nga
1 bài thơ, 243 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 26/06/2023 22:13

Alexandr Vertinsky - Александр Вертинский

1889-1957, Nga
3 bài thơ, 153 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 07/07/2023 12:16

Alla Rustaikis - Алла Рустайкис

1920-2008, Nga
1 bài thơ, 127 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/07/2023 10:04

Alyaksey Pysіn - Алексей Пысин

1920-1981, Nga
1 bài thơ, 1103 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/04/2015 09:00

Andrei Belyi - Андрей Белый

1880-1934, Nga
4 bài thơ, 1260 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/04/2015 22:00

Andrey Dementiev - Андрей Дементьев

1928-?, Nga
16 bài thơ, 3157 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 23/07/2007 07:59

Andrey Usachev - Андрей Усачёв

53.40
1958-?, Nga
1 bài thơ, 2432 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/10/2015 22:59

Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

15.00
1933-2010, Nga
45 bài thơ, 7484 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:34

Trang trong tổng số 23 trang (222 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối