Xếp theo:

Trang trong tổng số 21 trang (202 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alexander Kushner - Александр Кушнер

1936-?, Nga
1 bài thơ, 636 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/11/2018 15:54

Alyaksey Pysіn - Алексей Пысин

1920-1981, Nga
1 bài thơ, 860 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/04/2015 09:00

Andrei Belyi - Андрей Белый

1880-1934, Nga
3 bài thơ, 930 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/04/2015 22:00

Andrey Dementiev - Андрей Дементьев

1928-?, Nga
14 bài thơ, 2561 lượt xem, 0 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 23/07/2007 07:59

Andrey Usachev - Андрей Усачёв

44.00
1958-?, Nga
1 bài thơ, 1765 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/10/2015 22:59

Andrey Voznhesenski - Андрей Вознесенский

15.00
1933-2010, Nga
45 bài thơ, 6198 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:34

Anna Akhmatova - Анна Ахматова

15.00
1889-1966, Nga
148 bài thơ, 15496 lượt xem, 5 người thích
Do Hoa Xuyên Tuyết gửi ngày 13/03/2007 18:36

Anton Delvig - Антон Дельвиг

1798-1831, Nga
2 bài thơ, 949 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/04/2015 17:50

Apollon Maikov - Анполлон Майков

1821-1897, Nga
19 bài thơ, 2206 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/04/2008 07:30

Arseny Tarkovsky - Арсений Тарковский

1907-?, Nga
1 bài thơ, 330 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/11/2020 09:04

Trang trong tổng số 21 trang (202 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối