Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ
Tạo ngày 27/04/2015 09:43 bởi tôn tiền tử
Aleksandr Nikolayevich Tkachov (Александр Николаевич Ткачёв, 1960-) là một chính trị gia Nga. Ông làm bộ trưởng Bộ nông nghiệp Nga từ 4-2015.