13.00
Nước: Nga
1 bài thơ
Tạo ngày 10/07/2008 08:47 bởi hongha83
Aleksey Ivanovich Nedogonov (Алексей Иванович Hедогонов, 1914-1948) là nhà thơ Nga tham gia kháng chiến chống phát-xít Đức trong chiến tranh thế giới lần II.