13.00
Nước: Nga
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Aleksey Fatianov (8 bài)
- Lev Ozerov (3 bài)
- Konstantin Simonov (49 bài)
- Sergei Mikhalkov (105 bài)
- Veronika Tushnova (23 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Anh Ngọc (1 bài)
Tạo ngày 11/07/2008 08:47 bởi hongha83
Aleksey Ivanovich Nedogonov (Алексей Иванович Hедогонов, 1914-1948) là nhà thơ Nga tham gia kháng chiến chống phát-xít Đức trong chiến tranh thế giới lần II.