Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2009 07:52

迎李近仁員外

今日喜時聞喜鵲,
昨宵燈下拜燈花。
焚香出戶迎潘岳,
不羨牽牛織女家。

 

Nghênh Lý Cận Nhân viên ngoại

Kim nhật hỉ thì văn hỉ thước,
Tạc tiêu đăng hạ bái đăng hoa.
Phần hương xuất hộ nghinh phan nhạc,
Bất tiện Khiên Ngưu, Chức Nữ gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chim khách sáng nay đã báo tin
Đêm qua đã lạy trước hoa đèn
Đốt hương ra cửa chờ Phan Nhạc
Chức Nữ, Ngưu Lang chẳng mộ khen


Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tin tốt hôm nay chim khách báo,
Đêm rồi bái lạy dưới đèn hoa.
Đốt hương ra cửa nghinh Phan Nhạc,
Ngưu Chúc, mà thôi chẳng ghé nhà !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm nay vui được tin chim thước
Đêm qua đà bái trước hoa đèn
Đốt hương ra đón chàng Phan
Kẻo chàng lạc bước Chức Khiên hai nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng nay chim khách báo vui qua,
Đêm trước dưới đèn lạy trước hoa
Ra cửa đốt hương nghinh tiếp Nhạc,
Ngưu Lang Chức Nữ, chẳng qua nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời