Minh Hoàng ức Quý Phi kỳ 2

Vũ vũ phong phong Thượng uyển hoa
Thê thê phương thảo Mã Ngôi pha
Nghê thường khúc tại nhân hà xứ
Hạnh thị tòng tiền hoan ái đa

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Gió gió mưa mưa hoa Thượng uyển
Mã Ngôi hương thảo những âu sầu
Khúc Nghê thường đó người đâu vắng?
Ân ái may từng đã có nhau.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió gió mưa mưa thượng uyển hoa,
Mã Ngôi hương thảo những bồi hồi.
Khúc Nghê thường đó người đâu nhỉ?
Ân ái hưởng vui từng có thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời