26/03/2023 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Hoàng ức Quý Phi kỳ 2

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 19:13

 

Phiên âm

Vũ vũ phong phong Thượng uyển hoa
Thê thê phương thảo Mã Ngôi pha
Nghê thường khúc tại nhân hà xứ
Hạnh thị tòng tiền hoan ái đa

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Gió gió mưa mưa hoa Thượng uyển
Mã Ngôi hương thảo những âu sầu
Khúc Nghê thường đó người đâu vắng?
Ân ái may từng đã có nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Minh Hoàng ức Quý Phi kỳ 2